MENU

SUSHI à la carte MENU

Yellow Tail*(Hamachi)

5.25>